Travel Agency ● Tour Operator

За Македонија

     Македонија, официално Република Македонија, е држава која се простира во централниот дел на Балканскиот полуостров, на југоисточниот дел на Европа.

     Република Македонија се граничи: на север со Косово и Србија, на исток со Бугарија, на југ со Грција и на запад со Албанија.


      Има повеќе од 50 езера и  шеснаесет планини повисоки од 2000 метри. Туристичките објекти се наоѓаат околу Охридското, Преспанското и Дојранското езеро. Додека Попова Шапка, Маврово, Крушево и Пелистер се атрактивни места за зимски спортови со рекреативни центри.

      Република македонија е еколошки чиста. Трите национални паркови: Маврово, Пелистер и Галичица се на добра состојба за удобна рекреација.

      Главен град на државата е Скопје, додека груги поголеми градови се: Битола, Куманово, Прилеп, Тетово, Охрид, Велес, Штип, Кочани, Гостивар и Стримица. Јавниот превоз на државата е во добра состојба, додека воздушниот сообраќај се одвива преку двата меѓународни аеродроми кои се наоѓаат во Скопје и Охрид.

      Македонија е членка на Обединатите нации и Европската Заедница. Исто така од  2005 година е кандидат за зачленување во Европската Унија и има аплицирано за членка на НАТО.

Мапа на Македонија

 

Анкета

Која е Вашата омилена дестинација?
 

Wellness & Spa