Travel Agency ● Tour Operator

Greqi

 

 Kushtet për marrjen e Vizës Greke

Dokumentacioni
i nevojshëm


* Pasaporta patjetër duhet të jetë për 6 Muaj valide nga data e paraqitjes së kërkesës për Vizë dhe kopje e dy faqeve të para.
* 1 fotografi për pasaport.
* Dokumentacion Sigurimi (Kopje të faqeve 1,2,3,4 dhe 5)

Të punësuarit
* Letër referimi nga punëdhënësi për të vërtetuar pozitën e të punësuarit dhe të ardhurat mujore të tij.
* M1 dhe M2

Student
* Vërtetim nga Universiteti për Student të Rregullt / Korrespodencë.
* Kopje e ID-së.

Nxënës
* Vërtetim nga Shkolla

Të Pensionuarit
* Faturë Pensioni

FËMIJËT NDËR MOSHËN 18 VJEÇARE
* Pajtueshmëri e nënshkruar nga prindët
Ambasada
Përgjegjëse

Ambasada Greke

Kontakt

Rr. Borko Talevski Nr:6 , 1000 Shkup
tel.: +389 3219 260 fax: + 389 3115 718

Çmimi
35 EURO

Anketë

Cili është destinacioni juaj i preferuar?
 

Wellness & Spa