Travel Agency ● Tour Operator

Bulgari

 

 Kushtet për marrjen e Vizës Bulgare

Dokumentacioni
i nevojshëm

* Pasaporta patjetër duhet të jetë për 6 Muaj valide nga data e paraqitjes së kërkesës për Vizë dhe kopje e dy faqeve të para.

* Kopje e të gjitha vizave paraprake: Shengen, Amerikane dhe Kanadeze

(Jo më të vjetra se 3 vjet).

* Një Fotografi

Rezervim të Hotelit ( minimum 4 ditë)

FËMIJËT NDËR MOSHËN 18 VJEÇARE
* Pajtueshmëri e nënshkruar nga prindët

SIGURIM UDHËTIMI ( 350 Den në Vitë)
Ambasada
Përgjegjëse
Ambasada e Bulgarisë
Kontakt

Rr. Zlatko Snajder Nr:3 , 1000 Shkup
tel.: +389 2... fax: + 389 2 3116 139

Çmimi
Pa pagesë
Shërbimi

600 Den

Anketë

Cili është destinacioni juaj i preferuar?
 

Wellness & Spa