Travel Agency ● Tour Operator

Për Ne

Profil i Kompanisë:


Emri: Agjencioni Turistik “GASTRO” Tetovë.

Adresa:
Republika e Maqedonisë
Dervis Cara Nr=4, 1200 Tetovë
tel. ++ 389 44 333 397; fax. ++ 389 44 335 957

Historiku dhe Aktivitetet
Agjencioni turistik “Gastro” u krijua në vitin 1994, si ndërrmarje private që punon vetëm në sektorin turistik.


Agjencioni ynë turistik ofron lloje të ndryshme të shërbimeve në shtet dhe jashtë tij, si: udhëtime individuale apo grupore në shtet dhe në çdo destinacion që ju e preferoni jashtë shtetit, rezervime për fluturime ajrore, bileta, ekskursione, konferenca dhe kongrese, etj.

Profesionalizmi i agjencionit bazohet në përvojën shumëvjeçare duke mos patur ankesa nga klientët. Si e vetme agjenci që ka biznes partnera në Turqi, të gatshëm në çdo kohë për ti plotësuar nevojat e klientëve.

Agjencioni ynë turistik është anëtare të grupacionit IATA dhe Oda Ekonomike e Makedonisë. Gjithashtu e autorizuar për të shitur bileta aeroplani për çdo destinacion botëror.

Nga vitin 2003, bazuar mbi ligjin e ri për turizëm, kompania jonë mori liçencë “A” për Tour Operator nga Ministria e Ekonomisë.

 

NA VIZITONI DHE GJENI KUALITETET E SHËRBIMEVE TONA

Anketë

Cili është destinacioni juaj i preferuar?
 

Wellness & Spa